Szczegóły aktualizacji – Otwarta Beta 3.1.15

07.11.2018

Bądźcie pozdrowieni, wodzowie!

Ta aktualizacja modyfikuje przydzielanie punktów. Być może zauważycie, że wiele spośród zmian jest odpowiedzią na opinie, komentarze i przemyślenia naszej społeczności dotyczące działania systemu punktowego od chwili jego wprowadzenia. Mamy nadzieję, że odeślą one do lamusa zgrzyty takie jak możliwość farmienia poprzez przejmowanie obozu czy obronę przed pociskami.

Aktualizacja punktów

W dotychczasowych podejściach do systemu punktowego zawsze staraliśmy się zrównoważyć ich zdobywanie w oparciu o rezultaty danych działań. Konkretna liczba punktów była przyznawana za zabicie jednostki, niezależnie od jej typu. Za zwycięstwo poprzez przejęcie obozu wroga przyznawana była taka sama liczba punktów (dla pojedynczego gracza) jak za uśmiercenie wszystkich na polu bitwy itd. Uznaliśmy jednak, że nie zawsze jest to satysfakcjonujące rozwiązanie, jako że czasem ignoruje trud włożony w dane działanie. Dlatego też punkty przyznawane za pewne podkategorie działań wzrosną, podczas gdy inne spadną.

thermopyle_25-03.jpg

Punkty za przejmowanie

 • Zmniejszyliśmy liczbę punktów za przejmowanie z 3000 do 2000 (zarówno za przejęcie, jak i pomyślną obronę przejmowanej bazy)
 • Zmniejszyliśmy liczbę punktów za ukończenie przejmowania z 200 do 100 (premia za każdą jednostkę w bazie wroga w chwili przejęcia)
  — Oznacza to, że za przejęcie bazy można zdobyć maksymalnie 4300 punktów podczas jednej bitwy (2000 za przejęcie, 2000 za pomyślną obronę i 300 punktów premii za jednostki). Wcześniej liczba ta wynosiła 6600
 • W razie opuszczenia bazy wroga podczas przejmowania stracicie wszystkie dotychczasowe punkty przejęcia (zatrzymacie je, jeśli rywal obroni swoją bazę w trakcie przejmowania)
  — Dla jasności: jeśli przeciwnik podejmie próbę obrony bazy, gdy macie w niej swoje jednostki, a następnie ją opuścicie, nadal utracicie wszystkie punkty przejęcia
  — Ma to uniemożliwić farmienie jak największej liczby punktów poprzez ciągłe wbieganie do bazy wroga i wybieganie z niej
  — Będziemy obserwować efekt tej zmiany. Jeśli wpłynie ona negatywnie na zachowania graczy, dokonamy kolejnych poprawek

Punkty za wzmocnienie morale

 • Dziesięciokrotnie zwiększyliśmy punkty przyznawane za wzmocnienia morale
  — Zauważyliśmy, że gracze najbardziej wzmacniający morale otrzymywali średnio 3 punkty na bitwę
  — Wcześniej zauważyliśmy kłopoty z tą podkategorią. Zaraz po jej wprowadzeniu niektórzy wodzowie, jednostki itp. mogły otrzymać niesłychanie dużo punktów wsparcia. Dlatego zdecydowanie ograniczyliśmy ich liczbę (do 3 za bitwę)
  — Przeszłe doświadczenia skłoniły nas do powolnego zwiększania ich liczby
  — Podkreślamy, że za tę kategorię nadal będziecie otrzymywać bardzo mało punktów, póki nie upewnimy się, że system ich przyznawania nie wymyka się spod kontroli

Punkty za obronę przed pociskami

Mamy dużo doniesień (i danych), że zbyt dużo punktów przyznawanych jest za obronę przed pociskami i zbyt łatwo można ich mnóstwo zgromadzić. Aby to zmienić:

 • Zmniejszyliśmy liczbę punktów przyznawanych za obronę przed pociskami
 • Wprowadziliśmy ograniczenie tych punktów do liczby 1500 – po przekroczeniu tej granicy będziecie otrzymywać coraz mniej punktów za to działanie
 • Wprowadziliśmy kolejne ograniczenie tych punktów do liczby 3000 – po przekroczeniu tej granicy nie będziecie otrzymywać dalszych punktów za to działanie
  — Zwróćcie uwagę, że zdobycie 3000 punktów za obronę przed pociskami będzie teraz bardziej czasochłonne, ponieważ będziecie ich dostawać mniej

Punkty za wykrywanie

 • Zmniejszyliśmy liczbę punktów przyznawanych za wykrycie po raz pierwszy każdej jednostki ze 100 do 50
Elephants

Punkty za walkę przeciw słoniom

Zgadzamy się, że liczba punktów za pokonanie słonia nie wynagradza włożonego wysiłku. Wpływa na to po części fakt, że znaczna liczba punktów z walki przyznawana jest za eliminowanie poszczególnych stworzeń wchodzących w skład danej jednostki. Słoń to tylko jedno stworzenie, więc punkty za jego zlikwidowanie przyznawane są tylko graczowi, który zadał śmiertelny cios, a nie rozdzielane pomiędzy wszystkich zmagających się z bestią. Aby to zmienić:

 • Podwoiliśmy liczbę punktów przyznawanych jednostkom za zadawanie obrażeń słoniom
 • Zmniejszyliśmy liczbę punktów za zabicie słonia
 • Łącznie za likwidację tej jednostki można teraz otrzymać do 70% więcej punktów
 • Mamy nadzieję, że dzięki temu punkty za eliminowanie słoni będą się rozkładać między graczy bardziej równomiernie

Punkty za rozbicie

Dotychczas po rozbiciu jednostki gracz nie otrzymywał punktów za pozostałe zdrowie i życie stworzeń, którym udało się zbiec. Zmieniliśmy to.

 • Za rozbicie jednostki gracz będzie teraz otrzymywał punkty za zabicie i obrażenia równe pozostałemu zdrowiu i liczbie stworzeń z rozbitej jednostki, tak jakby zabił każde stworzenie
 • Jeżeli więcej niż jeden gracz rozbił jednostkę, punkty zostaną rozdzielone pomiędzy wszystkich biorących udział w rozbiciu

Wdrażanie w tle: Punkty za wzmacnianie/osłabianie umiejętności

Od dawna otrzymujemy prośby o wprowadzenie punktów za wzmacnianie i osłabianie umiejętności. Jak dotąd odsuwaliśmy ten temat na bok ze względu na wyzwanie, którym jest wdrożenie satysfakcjonującego systemu przyznawania punktów za to działanie przy jednoczesnym uniemożliwieniu wykorzystywania go do farmienia (np. przez dwóch graczy ukrywających się w kącie, wzmacniających nawzajem swoją szybkość). Wierzymy, że wdrożony system będzie spełniał wasze i nasze oczekiwania.

Jest to jednak nowa kategoria, więc nie mieliśmy jeszcze okazji do jej śledzenia i zrównoważenia. Sposób przeliczania jest bardzo złożony, a nie zebraliśmy jeszcze żadnych danych mogących rzucić światło na konkretne sytuacje przyznawania tychże punktów. Aby temu zaradzić, od teraz będziemy wykonywać te przeliczenia w tle. Nie będą one na razie wyświetlać się na tablicy wyników, ani nie otrzymacie za nie nagród. Ma nam to pomóc w zgromadzeniu danych, aby odpowiednio wyważyć tę kategorię.

Być może zajdzie potrzeba zmiany podstawowej mechaniki obliczania tych punktów. Tak więc na razie nie będziemy się zagłębiać w szczegóły tego tematu. Ale wkrótce je wyjawimy!

Błędy

Błędy związane z osiągnięciami:

 • Nie można już odblokować osiągnięcia „To wciąż liczy się jako jeden!”, gdy w walce nie biorą udziału gracze z Ambioryksem lub słoniami
 • Osiągnięcie „Aquilifer I” nie będzie przyznawane w trzeciej scenie zwycięstwa, jeśli nie zostanie wymienione w wynikach po bitwie
 • Corona obsidionalis nie zostanie już przyznana graczom, którzy na nią nie zasłużyli
 • Odznaczenie „Wyeliminowany” bierze teraz pod uwagę zabite słonie
 • Odznaczenie „Wódz zabity” bierze teraz pod uwagę wodzów ze słoniami
 • Osiągnięcia Ambioryksa po stronie klienta działają teraz konsekwentnie
 • Osiągnięcie „Zemsta Belgów” po stronie klienta działa teraz konsekwentnie
 • Osiągnięcie „Książę i księżna” po stronie klienta działa teraz konsekwentnie
 • Osiągnięcie „Razem będzie szesnaście” po stronie klienta działa teraz konsekwentnie

Inne naprawione błędy:

 • Nieprawidłowe wyświetlanie skórek Cezara
 • Greccy procarze poz. 9 i 10 mają „Szybki strzał”, który nie działa w przypadku Kynane
 • Berserkerzy poziomu 8 z Wercyngetoryksem nie mieli zdolności „Brawurowego natarcia”
 • Rzadko występujący błąd przy wyborze zdolności
 • Zdolności „Onieśmielanie” i „Gwiżdżące strzały” nakładały osłabienie na sojusznicze jednostki

Błędy zgłoszone przez społeczność

 • Naprawiono błąd nieograniczonego korzystania ze zdolności „Skupiony ogień” (który miał też wpływ na wszelkie zdolności o tym działaniu)
 • Naprawiono kwestię powtórek przekłamujących przebieg bitwy (jednostki przestające się poruszać lub atakujące niewłaściwe jednostki). Jeśli nadal zauważacie przekłamania w powtórkach, dajcie nam znać!
Następna 22.11.2018 Szczegóły aktualizacji – Otwarta Beta 3.1.15.1: łatka na zamknięcie gry
Poprzednia 10.10.2018 Lista zmian – wersja 3.1.13 otwartej bety