November 2018
October 2018
Wrzesień 2018
Hazdrubal
Sierpień 2018
Ambioryks
Lipiec 2018
Boudika
Czerwiec 2018
Maj 2018
Germanik
Kwiecień 2018
Sztandary Rzymu
Otwarta beta rozpoczęta! Do boju!