Armia

Karta Armii zawiera szczegółowe drzewko rozwoju dla każdej z frakcji. Za jego pomocą można odblokowywać nowe wyposażenie i oddziały za uzyskane PD oddziału lub wolne PD. Maksymalny poziom oddziału to dziesiąty.

Aby przeglądać drzewko rozwoju, posłuż się kółkiem myszy w celu zbliżenia lub oddalenia widoku.

twa_army_icon_legend_pl.jpg

Piechota do walki w zwarciu

twa_army_heavy_infantry.jpg

Oddziały ciężkiej i średniej piechoty wyróżniają się w zwarciu. Średnia piechota stanowi wszechstronną formację, która z powodzeniem wywiązuje się z działań ofensywnych i obronnych. Ciężka piechota (oddziały poziomu VI i wyższych), zgodnie z nazwą, nosi cięższe pancerze, które spowalniają jej ruch, a przez to ograniczają pole działań do obronnych, choć i w ofensywie ciężkozbrojni są w stanie zmieść nieprzyjaciela, jeśli zostaną użyci prawidłowo.

Kluczową taktykę piechoty jest natarcie – frontalne uderzenie na szeregi wroga w pełnym biegu. Natarcie może również posłużyć do szybkiej zmiany kierunku ustawienia oddziału lub taktycznego odwrotu.


Funkcja: natarcie, główne siły bojowe, obrona

Atuty: ciężki pancerz, droga
Słabości: mobilność, nieprzyjazny teren (las, mielizna, błoto)

twa_army_light_infantry.jpg
Lekka piechota służy do prowadzenia działań zaczepnych i zasadzek, agresywnie nękając wroga atakami znienacka. Barbarzyńska lekka piechota piechota jest najbardziej nawykła do walki w terenie zalesionym, w którym zyskuje premie do szybkości i zadawanych obrażeń. W zestawieniu z innych formacjami piechoty lekkozbrojni poruszają względnie szybko. Mobilność umożliwia im wybranie odpowiedniego momentu na uderzenie w odsłonięty bok wrogiego oddziału, co wywołuje u niego natychmiastową karę do morale, powodując niekiedy jego pójście w rozsypkę.

Funkcja: wsparcie, zasadzka, walka podjazdowa

Atuty: las, mobilność, sierpownicy negują tarcze
Słabości: piechota miotająca, jazda

twa_army_war_dogs.jpg

Psy wojenne to formacja lekkiej piechoty, na którą składają się psiarczyki w lekkich pancerzach oraz sposobione do walki psy. Te zajadłe bestie stanowią na polu walki skuteczną siłę, która potrafi poczynić niemałe spustoszenia w szeregach wroga. Psy wojenne mogą zasadzać się na przeciwnika i rwać jego linię obrony. Sprawdzają się w szczególności w walce przeciw lekkozbrojnym oddziałom i szykowi falangi, który skutecznie rozbijają.

Funkcja: wsparcie, zasadzki oskrzydlające, pogonie

Atuty: mobilność, natarcie, unika ataku szyku falangi
Słabości: piechota miotająca, pancerz

Piechota miotająca

twa_army_ranged_infantry.jpg
Oddziały miotające są w stanie razić przeciwnika mimo znacznych odległości. W rękach zręcznego dowódcy oszczepnicy, łucznicy i procarze stają się bezlitosnym narzędziem, zdolnym zadawać przeciwnikowi znaczne straty i osłabiać jego morale, na długo zanim zbliży się on do głównych sił.

Choć oddziały dystansowe są w stanie zadawać znaczne obrażenia, są podatne na obrażenia w walce w zwarciu. Jazda stanowi dla oddziałów miotających śmiertelne zagrożenie, stąd siły tego rodzaju powinny zawsze pozostawać pod ochroną włóczników lub dowolnego innego rodzaju piechoty specjalizującej się w walce wręcz.


Funkcja: wsparcie

Atuty: mobilność, atak długodystansowy
Słabości: pancerz, jazda, walka w zwarciu
twa_army_artillery.jpg
W skład oddziałów artyleryjskich wchodzą katapulty, balisty i inne machiny wojenne, które miotają kamieniami lub ciężkimi strzałami. Dzięki sporej skuteczności na dalekim zasięgu i potencjałowi zadawania olbrzymich strat machiny można rozstawiać w bezpiecznej odległości od linii frontu, koordynując ich ostrzał we współpracy z oddziałami zwiadowczymi. Zwiadowcy rozpoznają cel, na którym inżynierowie następnie skupiają ostrzał, dziesiątkując jego szeregi.

Роль: тактическая поддержка.Funkcja: wsparcie taktyczne

Atuty: ciężkie obrażenia, atak długodystansowy, obrażenia penetrujące broni dystansowej
Słabości: piechota miotająca, jazda, szarża

Jeźdźcy

twa_army_light_cavalry.jpg

Lekka jazda służy do zwiadu przedpola, przeprowadzania ataków z zaskoczenia przeciw słabo chronionym celom oraz pogoni za rozbitymi oddziałami wroga. Dzięki niezrównanej mobilności lekka jazda oferuje znaczącą przewagę taktyczną we współpracy z oddziałami artyleryjskimi. Może się zapuszczać za linie wroga, aby atakować oddziały artyleryjskie i miotające z zaskoczenia, albo też lokalizować cele do ostrzału bronią miotającą.

Funkcja: zwiad, zasadzki, pogonie


Atuty: mobilność, zwiad
Słabości: pancerz, piechota miotająca, walka w zwarciu

twa_army_shock_cavalry_upd.jpg

Zbrojna w długie włócznie jazda uderzeniowa dysponuje mobilnością, która umożliwia wykorzystanie słabych punktów wroga poprzez ataki na odsłonięte skrzydła i tyły wroga. Te mobilne i stosunkowo dobrze opancerzone oddziały zapewniają sprawne wsparcie na skrzydłach armii. Nie pozwól jeździe uderzeniowej ugrzęznąć w przeciągających się walkach w zwarciu – formacja ta sprawdza się najlepiej, gdy wyprowadza uderzenie, dokonuje odwrotu i powtórnie uderza.

Funkcja: zasadzki oskrzydlające, walka podjazdowa

Atuty: ciężkie natarcie
Słabości: piechota miotająca, artyleria, walka w zwarciu

twa_army_assault_cavalry_upd.jpg
Ci wyszkoleni do walki w zwarciu wojownicy tworzą pancerną pięść, która wbija się w głąb szeregów wroga. Są doskonałym uzupełnieniem piechoty do walki w zwarciu. Stanowią awangardę w trakcie natarcia ciężkiej piechoty lub siłę wspierającą główne uderzenie na linię wroga, gdy ta została już osłabiona przez atak piechoty.

Funkcja: główne siły bojowe

Atuty: ciężki pancerz, ochrona przed pociskami (łucznicy i procarze)
Słabości: mobilność, nieprzyjazny teren (las, mielizna, błoto)
twa_army_war_elephants.jpg

Na polu walki kartagińskie słonie bojowe budzą grozę w sercach nawet najmężniejszych wojów. To swoiste ciężkie maszyny bojowe świata antycznego, które są niemal niewrażliwe na ataki wroga. Z łatwością miażdżą pod swoim straszliwym ciężarem piechurów, a ich ryk obniża na długi czas morale wszystkich pobliskich przeciwników.

Z drugiej jednak strony słonie są stosunkowo powolne i mogą łatwo paść ofiarą broni przebijającej pancerz, takiej jak piki, sierpy i lekka artyleria.

Funkcja: główne siły bojowe

Atuty: ciężki pancerz, odporność na oskrzydlenie
Słabości: falangici, oszczepnicy, artyleria

Poprzednia Podstawy gry