Rubikon

twa_rubicon_minimap_512x512
ÚROVNĚ: IV–X

Řeka Rubikon tvořila hranici mezi Předalpskou Galií a Itálií. Dle římského práva bylo zakázáno, aby jakýkoliv vojevůdce vstoupil do Itálie se svým stálým vojskem, avšak 10. ledna roku 49 př. n. l. Gaius Julius Caesar se svými legiemi tuto řeku překročil. Poté, co vystoupil na druhý břeh, Caesar údajně prohlásil slavnou frázi „Alea iacta est (kostky jsou vrženy)“, která se dodnes používá v situacích, kdy již není cesty zpět. U samotné řeky Rubikon k žádnému boji nedošlo, avšak Caesarovým činem započala římská občanská válka (49–45 př. n. l.) mezi jeho stoupenci a přívrženci Pompeia Velikého. Caesarovo konečné vítězství znamenalo de facto konec Římské republiky.


Rubikon jako další ikonické historické místo ztvárňuje oblast, kde Julius Caesar v čele své legie na cestě z Předalpské Galie do Říma překročil řeku Rubikon. Překročením Rubikonu rozpoutal občanskou válku, která skončila Caesarovým vítězstvím nad Pompeiem a jeho přívrženci, čímž zároveň došlo k rozpadu Římské republiky a položení základů Římské říše.

TAKTICKÁ RADA


  • Na této mapě začínají týmy skutečně blízko sebe, takže se připravte, že vás nepřítel může velmi brzy napadnout!
  • Braňte svou základnu a artilerii: na této mapě často dochází k výpadu jízdních jednotek hluboko za nepřátelskou linii.
  • V otevřeném terénu buďte obezřetní. Rychlým a bezhlavým postupem nabízíte nepříteli vhodnou příležitost k útoku na křídlo.
  • Vysoká tráva na východních pastvinách poskytuje vhodný prostor k nepozorovanému průniku za nepřátelské linie. Při přebrodění řeky však dbejte zvýšené opatrnosti.

Související obsah

Hadriánův val
Kapitol
Germania
Gergovia
Další Svatobernardský průsmyk
Předchozí Salernum